Tataran 3.2
No Aspek Fokus No IKK Rumus/Persamaan Jenis Data Capaian Keterangan
Urusan 1 Urusan 2 Urusan 3 Urusan 1 Urusan 2 Urusan 3